Skandinavia - hvordan ville en forent stat se ut?

Bildet viser målområdet i Danmark, Norge og Sverige.Bildet viser målområdet i Danmark, Norge og Sverige.
Forente Skandinavia

La oss et øyeblikk forestille oss hva som vil skje hvis ideen om et forent Skandinavia blir en realitet, det vil si hvis Norge, Danmark og Sverige går sammen, for ikke å snakke om Finland og de nordlige øyene i Atlanterhavet, Island og Grønland ...
Du får vite mer om alt dette i videoen nedenfor...


Vi kan bare legge til at hvis eksistensen av Det forente Skandinavia som en egen statsenhet blir en realitet, vil ideene om fremtidens paradis bli mer relevante, og signaler om dette har blitt presentert siden vi opprettet dette armenskspråklige nettstedet:
Den skandinaviske verden.

La meg i tillegg gi noen tall om de direkte etterkommerne av de tapre vikingene, nordmennene, danskene og svenskene,


å være informert blir en plikt...

Folketall:


Sverige - 9,9 millioner
Danmark - 5,7 millioner
Norge - 5,3 millioner

Det vil si ca. 21 millioner

Bruttonasjonalprodukt:

Sverige - 538,6 milliarder dollar
Norge - 396,5 milliarder dollar
Danmark - 324,5 milliarder dollar

Det viser seg å være omtrent 1,3 billioner dollar, det vil si at det er nesten like stort som Russlands BNP...

Militære utgifter:

Sverige - 6,2 milliarder dollar
Norge - 7 milliarder dollar
Danmark - 4,4 milliarder dollar

17,6 milliarder dollar, det vil si at det overstiger Canadas utgifter...

Levetid

Sverige - 82,4 år
Norge - 81,8 år
Danmark - 80,6 år

Det viser seg et gjennomsnitt på 81,6 år, det vil si 20 år mindre enn indikatoren for himmelen...

Om resten i videoen...

Vi drømmer...

Bildet viser målområdet i Danmark, Norge og Sverige.Bildet viser målområdet i Danmark, Norge og Sverige.

Artikkelen er skrevet av

Hakob (Enki) Sargsyan
TwitterFacebookYoutube

Litteraturoversetter fra skandinaviske språk til armensk, fra norsk med NORLAs støtte, fra armensk til bokmål, skribent, blogger og reisende.