52 nyanser av norsk poesi

Norsk-armensk bok, tennende lys og fjærNorsk-armensk bok, tennende lys og fjær
Ukebladene til den norske avisen

Diktene i utvalget "Norsk kalender - ukens dikt", som er hentet fra de praktfulle sidene i norsk lyrikk og harmonisert med rekkefølgen av årets uker, presenteres for første gang for armenske lesere. I tillegg til 52 koselige dikt oversatt fra bokmål og nynorsk til østarmensk, inneholder boken også korte biografier om de talentfulle norske forfatterne som har skrevet disse verkene. Boken ble utgitt på Antares forlag i Jerevan i 2022.

"Norsk kalender - Ukens dikt" er i bokhandlene

Leserne våre kan glede seg over at norsk litteratur, som er en uatskillelig del av den skandinaviske litteraturen, hvert år suppleres med nye bøker i armensk oversettelse, som armenske forleggere og våre norske kolleger ikke sparer på kruttet. Den østarmenske oversettelsen av den første boken av Gudesangene i eposet "Den eldre Edda", som er grunnlaget for skandinavisk mytologi, "Norske Folke og Huldre-Eventyr", en samling norske mirakler oversatt fra originalen til østarmensk, som ble brakt til live av norges fromme sønner, Peter Christen Asbjørnsen og pastor Jørgen Ingebretsen Moe.

Den eldre Edda, norske folkeeventyr og norsk ukens dikt


Det er ikke mulig å presentere den norske folklorens strålende historie i ett komplett hefte. Hvordan kan vi tenke på kjente norske forfattere som Henrik Vergelan, Peter Das, Björnsterne Björnsson, Henrik Ibsen, Alexander Hjeland, Jonas Lee, Johan S. av Velhaven, Sigbjørn Obstfelder, O. Vignier, Hermann Wildenway og mange flere i én bok.
Hvis vi i tillegg til listen over poeter også legger til moderne poeter som arbeider i forskjellige sjangre, vil det være nødvendig å okkupere et helt bibliotek.Norge har gitt verden tre nobelprisvinnere.
I 1905 ble Nobelprisen tildelt den talentfulle dikteren Björnsterne Björnsson for hans eksepsjonelle talent for lyrisk og episk diktning.
Linjene i den norske nasjonalsangen er for øvrig skrevet av Björnsterne Björnsson selv.
Knut Hamsun ble også tildelt Nobelprisen:
For den episke romanen "Jordens frukter" (1920),
og Sigrid Undset for romanen Christine Lawrences datter (1928).

Våre norske kolleger, litterater og oversettere, var en svært viktig støtte i arbeidet med å presentere "Norges historie" for armenske lesere i bokform.
Annette Vonberg og Tune Carlsen, som jeg vil rette en stor takk til.

Diktene som er samlet inn av litteraturviterne Anete Vonberg og Tune Carlsen og fordelt på årets 52 uker, er nøye kalkulert og ordnet i henhold til verkets meningsbærende tendens og moralske kontekst i tråd med den gitte perioden, og vi har lagt vekt på de språklige og stilistiske virkemidlene som forfatterne har brukt for å formidle det de hadde på hjertet.

Det ble også holdt en diskusjon om samlingen "Norsk kalender - ukens dikt" på Armenias offentlige radio. Innenfor rammen av programmet "High Literature" hadde litteraturkritiker, redaktør Arkmenik Nikoghosyan og bokoversetter Hakob (Enki) Sargsyan en svært interessant samtale. Vi har lagt den ut i sin helhet nedenfor, og vi tror vi vil gi mer detaljerte avklaringer gjennom tilbakemeldinger på eventuelle spørsmål som dukker opp etter å ha sett videoen. Ja, etter å ha sett, for i dag kan du i tillegg til å lytte også se de fleste av programmene til Armenias offentlige radio. Så, som astronautene liker å muntre opp, gikk vi...


Og selvfølgelig må vi ikke glemme å rette en spesiell oppmerksomhet til NORLA (Norwegian Literature Abroad), hvis direkte deltakelse gjorde det mulig å realisere dette utvalget av norske dikt, for i 2019 fungerte Kongeriket Norge som æresvert for den årlige bokfestivalen i Frankfurt am Main i rollen som sponsor, gjennomføringen av det organisatoriske arbeidet ble lagt på NORLA, og selskapet gikk inn i arbeidet med den største ære, energi og engasjement og bar fortjent hele byrden.

Ved å gi leseren muligheten til å kjøpe boken "Norsk kalender" av høy kvalitet og gjøre seg kjent med de 52 ukentlige versene i boken og en kort beskrivelse av livene og litterære aktivitetene til dikterne som skapte den, vil vi bare legge til noen få ord om nordmenns nasjonale karaktertrekk.
Nordmenn ser ut til å være fylt med rasjonalisme og lukkethet bare ved første øyekast, for ved å trenge inn i de dype lagene i deres litterære verk og studere og analysere dem, forstår du faktisk at hver nordmann er eier av et spesielt og originalt temperament, som ofte er preget av romantikk.

I tillegg til norske vers inneholder boken også koselige samiske dikt, mange av dem synges også i dag på ulike scener, og fremføres ofte av lyrikerne som skapte dem. La meg her presentere en av de stillferdige fremføringene til Rodna Karita Eyra, en poet med samiske røtter som har sikret seg en rettmessig plass i den "norske tidsalderen".


Let etter drømmene dine i bøker...
Vær glad for å gjøre andre glade...
Lykkelig er den hvis ønsker går i oppfyllelse...
Lykkelig er den som lever av å drømme...
Norsk-armensk bok, tennende lys og fjærNorsk-armensk bok, tennende lys og fjær

Artikkelen er skrevet av

Hakob (Enki) Sargsyan
TwitterFacebookYoutube

Litteraturoversetter fra skandinaviske språk til armensk, fra norsk med NORLAs støtte, fra armensk til bokmål, skribent, blogger og reisende.

Les også