Norske folke og huldre-eventyr

Norske eventyr er til salgs i bokhandelen i Isahakyan-gaten 16a i Jerevan.Norske eventyr er til salgs i bokhandelen i Isahakyan-gaten 16a i Jerevan.
Det er stor ståhei i bokhandelen - Norske folkeeventyr forbereder seg på turné.

Denne samlingen av norske folke og huldre-eventyr omhyggelig samlet inn av norges fromme sønner, Peter Christen Asbjørnsen og pastor Jørgen Ingebretsen Moe, ble utgitt for andre gang i 1896 på Gyldendalske Boghandels Forlag, København.

Boken ble for første gang oversatt fra originalspråket til østarmensk og ble presentert for leserne av det armenske forlaget "Antares" med støtte fra NORLA.

Bokens illustrasjoner er laget av Peter N. Arbo, Hans F. Goode, Vincent St. Lerche, Eilif Petersen, August Schneider, Otto L. Sinding, Adolf Tiedemand, Erik Werenskiold.

De norske folkeeventyrene er fulle av mystiske og overnaturlige vesener: troll, huldrer, dverger, kvernknurr og fossegrim, grotter og vannmagasiner, skogs- og fjellånder.
Fremstillinger av norske folkeeventyr går ofte ut over kristen teologi og har delvis røtter i hedenske forestillinger om naturkreftene.
Her er hemmeligheten bak skjønnheten og holdbarheten til denne storslåtte samlingen av eventyr.

Det er bare å gå i bokhandelen og kjøpe...

God lesning...

Norske tradisjoner og tradisjonsrik drikke går hånd i hånd

"Norske folke- og huldre-eventyr" er beregnet på nysgjerrige og følsomme gutter og jenter, foreldre med super fantasi og erfarne besteforeldre som har lært seg ulike fabler og ordtak utenat. Vi inviterer også forskere og etnografer til å lete etter paralleller til andre folks tradisjoner, spesielt armenske tradisjonelle samtaler og fortellinger, med sine ekspertinngrep.

I middelalderens Skandinavia ble dramaer, tragedier og poetiske dikt betraktet som et privilegium for overklassen, og folket måtte nøye seg med eventyr, moralsk-instruktive historier, fortellinger og illustrerte bøker, som var mer tilgjengelige for publikum, og som også ble ansett som lettere å forstå.

På begynnelsen av 1800-tallet utgir den danske forfatteren Just Mathias Thiele (1795-1874) og utgir i 1818 "Danske Folkesagn". I likhet med brødrene Grimm forsøkte han å forene eventyrene med tradisjonene i de skriftlige kildene som er bevart i den saksiske grammatikken (1140-1215) og hos andre middelalderforfattere.

Overnaturlige vesener og underjordiske ånder i harmoni med naturen ble introdusert i eventyr og tradisjoner hovedsakelig fra den strålende skolen for tysk-skandinavisk mytologi, hvis hjørnestein selvfølgelig er "Den eldre Edda" eposet, og begynte å trenge inn i nesten alle skandinaviske land.

De svenske forfatterne Lorenzo Hammarsköld og Johan Imnelius begynte å følge de danske folkeeventyrene og ga ut "Svenske folkeeventyr" i 1819. I disse årene fikk den islandske demografen Jón Arnason (1819-1888) stor berømmelse da han publiserte sine "Islandske folkeeventyr".

Nordmennene ligger selvfølgelig ikke etter, og selv om den første samlingen av norske eventyr ble utgitt i Norge i 1833 takket være Andreas Faye, er de mest kjente samlerne av norske folkeeventyr og eventyr Peter Christen Asbjørnsen og Jørgen Ingebretsen Moe.

Norske eventyr er fulle av mystiske og overnaturlige vesener: troll, huldrer, dverger, skogs- og fjellånder som bor i viker, svaberg, huler og tjern. Mange av eventyrene er basert på virkelige historiske hendelser som skjedde i fortiden, og som har blitt glorifisert og overlevert til oss gjennom tradisjonen. Leseren kan få nok informasjon om dette i notene som følger med denne boken.

Skogstrollet i skogen er frosset fast i lyset, men likevel lykkelig

Og enda et interessant faktum: Som et resultat av mange undersøkelser som er gjennomført blant nordmenn, har det vist seg at omtrent en tredjedel av befolkningen tror på at det finnes troll. Forestillingene i norsk folklore og eventyr er delvis forankret i hedenske forestillinger rettet mot naturkreftene, og disse forestillingene har fortsatt en sterk plass i det norske folks hukommelse. Det er her den folkloristiske sjarmen og hemmeligheten bak holdbarheten til denne praktfulle samlingen må søkes.

H.C. Andersen pleide å si:

Statue av H.C. Andersen i Central Park på Manhattan, New York.

"Det finnes ikke noe eventyr som er mer fantastisk enn livet selv. Et eventyr er som livet, der alt ofte skjer i henhold til naturlige regler, uten at magiske krefter er involvert, men i et påfallende uvanlig format. Det overraskende er menneskets komplekse skjebne, som av og til byr på overraskelser som ingen fantasi kan hamle opp med."

Vi vil fortløpende presentere de mest dristige meningene og reaksjonene på de 34 fascinerende norske sagnene og magiske fortellingene i boken, det er bare å følge med på siden vår og være konsekvent.

Vi drømmer...

Norske eventyr er til salgs i bokhandelen i Isahakyan-gaten 16a i Jerevan.Norske eventyr er til salgs i bokhandelen i Isahakyan-gaten 16a i Jerevan.

Artikkelen er skrevet av

Hakob (Enki) Sargsyan
TwitterFacebookYoutube

Litteraturoversetter fra skandinaviske språk til armensk, fra norsk med NORLAs støtte, fra armensk til bokmål, skribent, blogger og reisende.

Bli kjent også