Ghazaros Aghayan i den skandinaviske folklorens opprinnelse

Bysten av Ghazaros Aghayan foran skolen med samme navn og boksamlingen til Fridtjovs saga.Bysten av Ghazaros Aghayan foran skolen med samme navn og boksamlingen til Fridtjovs saga.
G. Aghayan Sagaen om den frøkne Fridtjov, en norrøn "Fridtjov's Saga"

Ghazaros Aghayan begynte å stifte bekjentskap med skandinavisk folklore i ung alder. Han ble fengslet av den germansk-norske mytologien som var tilgjengelig for ham. Dette fremgår av noen av verkene hans, som vi ikke kunne utelate fra våre studier, og som vi gjerne vil gi noen forklaringer på og kommunisere med våre lesere. Men la meg først komme med en kort innledning til artikkelen nedenfor.

Generelt kan man snakke i det uendelige om den litterære aktiviteten til den store armenske forfatteren, pedagogen og publisisten Ghazaros Aghayan. Eventyrene har en stor plass i verkene hans, og det er ikke uten grunn at han anså eventyret som et viktig middel til å skildre den virkelige verden og livet på en sannferdig måte, og han forsvarte konsekvent prinsippet om å tilintetgjøre det onde ved å kjempe.

Ghazaros Aghayan beriket vår oversettelseslitteratur med oversettelser og bearbeidelser av russiske og vesteuropeiske klassiske forfattere. Den armenske encyklopedien, som presenterer forfatterens korte biografi og litterære virksomhet, glemte ikke å registrere hans spesielt bemerkelsesverdige oversettelser:
Friedrich Schillers "Jordens deling" (1888), Heinrich Heines "Firdovsi" (1890), Leo Tolstoys "Den gylne øks" (1910), William Shakespeares "Vintereventyr" (1910), fra Ivan Krylovs fabler og andre kilder (Armensk sovjetisk leksikon, b 1, s. 243).

Denne listen inkluderer imidlertid ikke Ghazaros Aghayans "Frithiof's prøve" og "Den udødelige eventyrskaperen", hvorav den første ble skrevet i 1885 og den andre i 1890.

"Den udødelige eventyrskaperen" er et meget vakkert essay om den geniale danske dikteren og eventyrforfatteren Hans Christian Andersens liv og virke. Med undertittelen "Bilder fra Andersens liv" innleder Aghayan denne korte reisen med følgende ord av Andersen:

"Mitt liv er et veldig vakkert eventyr, rikt og fullt av hell. Gjennom fortellingen om livet mitt vil folk få den samme overbevisningen som jeg fikk - at alt som er skapt av en kjærlig skaper, er godt og årsaken til det gode."

Hans Christian Andersen - den udødelige eventyrskaperen.


Vi skal nok få anledning til å omtale dette fantastiske verket på våre nettsider, men la oss nå ta for oss Ghazaros Aghayans gjendiktning av "Fridtjov's prøve".

Aghayan innleder versediktet "Fridtjov's prøve" med en beskrivelse av en søvnløs scene, et kaldt nordlig land, der våren, frigjort fra vinterens isbånd, under beskyttelse av Frøya, kjærlighetens og vårens budbringer, ømt dekker naturens barn, livløse og levende vesener, som lengter etter varme. Sammen med vårens oppvåkning strømmer også den menneskelige kjærligheten, hvis godartede bølger også inneholder farer.

Ֆրեայի պես սիրուն վարդի Rosens røde kinn er synlig
Կարմիր թշիկն է երևում, Den vakre rosen er som Frøya selv,
Մահկանացու սրտերի մեջ I dødelige hjerter
Հանգած սերը կրկին վառում: Utslukt kjærlighet tennes igjen.
Նորոգում է խանդ ու եռանդ, Gjenoppretter sjalusi,
Նորից տալիս է քաջություն, Gir mot igjen,
Թմրած մարդն էլ է ըսթափվում, Selv en følelsesløs mann våkner opp
Զգում իր մեջ նոր զորություն... og føler en ny styrke i seg selv...
(oversatt av H. En. Sargsyan)

Du vil danne deg en mening om kongen, dronningen, den dristige Fridtjov (Friðþjófr), kjærlighetsintrigen som oppstod mellom dem og oppløsningen når du leser versediktet "Fridtjov's prøve" av Ghazaros Aghayan.
Men la oss snakke litt mer om det litterære mesterverket som ligger til grunn for verket.

Fridtjovs rettssak er én av 24 strofer, den 21. i det gammelnorske sagaen om den dristige Fridtjov, som ble skrevet på Island på slutten av 1200-tallet og begynnelsen av 1300-tallet. En av de to bevarte versjonene av dette eposet er oversatt fra islandsk til nynorsk av Ivar Aasen, som skiller seg fra Esaias Tegnérs oversettelse fra islandsk til svensk. Vi tror at Ghazaros Aghayan brukte den russiske oversettelsen fra den andre versjonen som materiale for sin oversettelse.

Først av alt, la oss avklare opprinnelsen til navnet Fritjof. Formene av dette norrøne mannsnavnet Fritiof, Frithiof, Fritjof, Frithjof og Fridtjof er kjent, men ordets betydning avsløres når det brukes i sin opprinnelige form, Friðþjófur eller bare Friðþjófr, i gammelnorsk skrivemåte. Den første roten er friðr, som betyr "fred" på gammelislandsk, og det andre ordet er þjófr, som betyr "tyv", altså "fredstyv". De norrøne skaldene brukte ofte to- eller treordssubstantiv i sin tale, såkalte kenninger. Kenninger kan du lese om i forordet til boken "Gudenes sanger" i det tysk-skandinaviske eposet "Den eldre Edda".

Og så, hvis vi dechiffrerer navnet Fridtjov i henhold til den skandinaviske fraseologien, viser det seg at betydningen av helten "unnslipper fred" er plassert i fotnoten til navnet, det vil si at hertugens krigerske, edle oppførsel understrekes. Det er ikke for ingenting at det norrøne episke diktet har tittelen "Sagaen om Fridtjov den frøkne".

Fridtjovs saga (islandsk: Friðþjófs saga hins frœkna) er en legendarisk saga fra Island som i sin nåværende form er fra ca. 1300. Den er en fortsettelse av Thorstein Víkingssons saga (Þorsteins saga Víkingssonar). Den utspiller seg hovedsakelig i Norge på 700-tallet.

Det eposet kommer vi tilbake til senere, og nå skal vi snakke om den store kjærlighetshistorien om den skandinaviske Romeo og Julie; Fridtjov og hans elskede prinsesse Ingeborg.

I "Sagaen om Fridtjov den frøkne" innledes sangen «Fridtjovs prøve» av de resterende atten kapitlene.
Korte merknader om disse kapitlene vil vi prøve å presentere for våre lesere nedenfor:

bilder fra sagaen om Fritjof, kunstner A. Malmström i 1876

I tillegg til sine to barn, den mutte og grusomme Helge og den vakre Halvdan, har kong Beli også en vakker datter ved navn Ingeborg (Ingibjörg).
I likhet med Frøya, kjærlighetens og skjønnhetens gudinne, gir Beli sin vakre datter til bond-godseieren Hilding (Hildingr) for at han skal ta seg av henne fra hun er liten. På samme tid er også den modige unge Fridtjov, sønnen til Thorstein (Þorsteinn Víkingsson), under den godhjertede og kunnskapsrike Hildings omsorg.

I gamle dager var det for øvrig en skikk i Skandinavia at konger og adelige fyrster sendte sine sønner og døtre til kjente slektninger som sto lavere i rang enn dem selv, men som var utstyrt med stor visdom, for å sikre en god utdannelse og oppdragelse.

Ingeborg og den modige Fridtjov, som nyter sin uskyldige barndom i nærheten av Hilding, er ikke likegyldige for hverandre. Det oppstår en kjærlighet mellom dem som vil brenne i all evighet. Hilding, som forutser farene ved denne kjærligheten, advarer ungdommen om at Ingeborg, som er datter av kong Béli, en av Odins gudefødte konger, ikke kan arve Fridtjov, som er sønn av den alminnelige godseieren Thorstein. Men kjærligheten står over alt, og det finnes ingen annen kraft i verden som kan motstå kjærligheten.

Kong Beli, på randen av en nært forestående død, oppfordrer sine sønner til å løfte sverdet bare mot fiender, til å ta vare på Ingeborg, til å være venner med Fritjof som en bror, akkurat slik den hundre år gamle Beli selv levde med Fridtjovs far, den strålende vikingen, den sannferdige og trofaste Thorstein.
Her er det på sin plass å sitere følgende linjer fra 21. strofe av sangen "Kong Beli og Thorstein Víkingsson" fra eposet "Sagaen om Fridtjov den frøkne";

Da reiste Tolstein seg fra sin plass, Այդժամ վեր ելավ Թոլսթեյնն իր տեղից,
Han sa: "Gå ikke alene for å besøke Odin, Ասաց. «Մենակ մի գնա Օդինին այցի,
O kong Bel, vi har alltid delt livet sammen, Օ արքա Բելի, կիսել ենք կյանքը մենք միշտ միասին,
"Jeg tror ikke engang døden vil skille oss. Կարծում եմ, մահն էլ մեզ չի բաժանի...
(oversatt av H. En. Sargsyan)

Testamentet deres er gjort. Den grusomme Helge og den kjekke Halvdan begynner å regjere sammen, og Fritjof får farens gods på Vangsnes halvøya som sin eiendom.

På odden reiste keiser Vilhelm 2 i 1913 en statue i bronse, som er tolv meter høy og står på en 14,5 meter høy sokkel. med den tyske billedhuggeren Max Unger som opphavsmann Statuen forestiller sagnfiguren Fridtjov. Selv i dag skiller den seg ut med sin slanke og stolte holdning på toppen av odden som grenser til den søvnige fjorden Sognefjorden.

I sentrum står en bronsestatue av Fritjof. Riving av Max Unger i 1913

Sammen med godset arver Fridtjov også et kostbart sverd, et gyllent armbind dekorert med praktfulle og store rubiner, et seilskip ved navn "Ellida", som skal ha blitt gitt av Fridtjovs bestefar som takk for hans tjeneste for kjempen Ægir, havets beskytter.

Alt dette kan imidlertid ikke slukke kjærlighetens ild som brenner i heltens hjerte, og han henvender seg til brødrene som deler tronen til kongen av Beli, og ber dem om hånden til den gylne skjønnheten Ingeborg. Helge, som ikke har fått med seg de store bragdene Fritjof utførte da han selvoppofrende reddet brødrene sine i de brutale kampene mot osokene, håner og spotter ham og minner ham på at han ikke kan gifte seg med Ingeborg fordi han er av lavere klasse enn prinsessen. Fornærmelsen fyller Fridtjovs øyne med raseri, og han kan knapt holde seg fra å slå løs på Helge, men for å døyve sinnet kutter han Helges skjold i to med sitt mektige sverd.

Landene nord for dem styres av den gamle kongen Ring, eieren av rike eiendommer. Også han har hørt om Ingeborgs skjønnhet og sender snart en stor delegasjon med kostbare gaver til barna i Konung Beli for å be om søsterens hånd. Den gamle kongen blir avvist av brødrene sine, og samler en hær og går til kamp. Brødrene gjemmer Ingeborg, det strålende barnet til Odin og Frigg, den evig ungdommelige og lyse vårguden med solskinnsnatur, i Balders tempel, som ligger på en av Orknøyene, mens de forbereder seg på det kommende slaget. Helge ber Fritjof om hjelp gjennom vokteren Hilding, men han nekter. Da Fridtjov vet at Ingeborg befinner seg i Balders tempel, oppsøker han henne i hemmelighet om natten, og de elskende, som ikke kan motstå fristelsen, faller i armene på hverandre og elsker. Den fryktsomme Ingeborgs formaninger avskrekker ikke den lidenskapelige Fridtjov fra overdrevne klemmer. Jenta frykter faren for forestående straff, for i den lyse Balders hemmelige tempel er ethvert møte mellom en mann og en kvinne strengt forbudt, men ingen elskende har ennå blitt frarøvet den allmektige kjærlighetens bånd.

Fritjof drar likevel til brødrenes sammenkomst og lover Helge at han vil hjelpe til i kampen mot den gamle kongen Ring hvis broren går med på å gi ham sin søster til ekte. Unisont trygler folkemengden Helge om ikke å avslå forespørselen og gi Ingeborg til Fridtjov slik at hertugen kan hjelpe dem med å beseire den gamle kongen, men Helge er klar over de elskendes møte og kunngjør for alle at de har begått en dødssynd ved å møtes i Balders tempel.

Folkemengden blekner av skrekk. Fritjof blir truet med døden, ellers må han, i henhold til forfedrenes lov, plyndre kong Aganthirs palass og kreve inn skatten som skatteoppkreveren nektet å betale til barna hans etter Belis død. Fridtjov gir etter og legger sitt gylne armbind på Ingeborgs hånd, går ut på havet og haler ut seilene på skipet Elada og skynder seg til Aganthir. Han drar i kamp mot Aganthirs underlegne hær, og får ros for sin tapperhet av farens tidligere venn, kongen. Etter å ha mottatt store rikdommer fra Aganthir vender han tilbake og møter uforvarende en trist scene. Det viser seg nemlig at etter at han dro, har den gamle kongen Ring angrepet og brent Helges gods, og Ingeborg med det gylne ansiktet ble tvunget til å gifte seg med den gamle kongen for å redde broren fra døden. Og her tok Ring Ingeborg med seg og kastet armbindet hennes. Rasende av raseri skynder Fridtjov seg sammen med sin trofaste venn Bjørn til Balders praktfulle tempel, der Helge foran Atrushans ild, ilden som symboliserer solens hellige bilde på jorden, bønnfaller Balders statue. Da Fritjof ser sitt gylne armbind i Balders hånd, river han det febrilsk til seg, og sammen faller de ned på den hellige ilden og setter fyr på Balders treskorstein.
Resultatet er at det hellige tempelet kollapser og blir til en haug med aske.

I midten av bildet er det et lyst bilde av Balder. fig. Johannes Gehrz 1901

For denne vanhellige handlingen blir Fridtjov forbannet og forvist fra landet for siste gang, og med skipet Ellada drar han ut på havet igjen, og sammen med sin trofaste venn Bjørn drar han sørover til det fjerne Hellas.

De varme, sørlige strømmene gjør Fridtjov etter hvert trett, og lengselen etter hjemlandet i nord og, enda sterkere, etter sin elskede Ingeborg, får ham til å vende Elladas skip mot hjemlandet i nord. Fridtjov oppsøker den gamle kongen Ring og tilbyr ham sin tjeneste for en siste gang å nyte sin gylne elskerinne, som allerede fungerer som dronning ved Rings hoff. Den gamle kongen mistenker at dette kan være Fridtjov i forkledning, men tror likevel ikke at hertugen kan være Fridtjov som har forlatt disse traktene for godt, for han tror at hvis det var Fridtjov, ville han ta fiendtlige skritt mot ham som hevn. Ring blir snart overbevist om at hertugen er ærlig og ikke har gjort noe kritikkverdig, og tar Fridtjovs tjeneste.

Da den svenske dikteren Esaias Tegner skrev eposet "Sagaen om Fridtjov den frøkne", brukte han for øvrig et spesielt stilistisk system som skiller seg fra den tradisjonelle metriske rytmen i episk musikk. Nesten alle poetiske toner er brukt.

Og la oss nå gå tilbake til Ghazaros Aghayans oversettelse av "Fridtjovs prøve", for vår historiske oversikt når også frem til nettopp den episoden, der "kongen" inviterer den tapre Fridtjov på jakt for å teste den tapre krigerens lojalitet til ham;

Կոնունգ  արքան  ու  թագուհին
Որսորդության  են  պատրաստվել,
Նըրանց ուրախ ըզբոսանքին
Բոլոր պալատն է  մասնակցել.
Հավաքվել  են նըրանց  շուրջը
Ամեն գույնի  հագուստներով,
Ամբողջ դաշտը լքցըվել է
Զինավորված որսորդներով:
Մարդկանց գոչյուն,  գոռ, աղաղակ
Նժույգ  ձիանց  խրխինջ,  դոփյուն,
Շառաչելով  որոտում է
Զենք  ու  զրահի թինդ,  դրնդյուն:
Արյունախում բազեները
Ճըղավում  են  կատաղաբար,
Զոհ  են ուզում թռչնիկներից,
Որ  փետրատեն  անգթաբար...

I jaktens hete sakker kongen akterut i forhold til hæren og dronning Ingeborg, men har den lojale hertug Fridtjov ved sin side. Fridtjov er også rastløs og nølende. Tankene farer rundt i hodet hans, han minnes syndene han har begått: nedbrenningen av det balderske tempelet, de mange katastrofene som rammet ham under hans tankeløse vandringer fra hav til hav, løftene han avga til frøken Ingeborg i barndommen, osv.

«Ավա՜ղ, ինչո՜ւ անմտաբար
Ես իմ ծովից հեռու փախա,
Ինչո՞ւ այս դառն աղետքներին
Ես իմ կամքով մատնվեցա.
Ծովը խոր է, նա կուլ կըտա
Սև ու տխուր մտածմունքը,
Մեկ էլ տեսար հողմը փչեց,
Էլ չերևաց նրա հետքը:
Միշտ Բալդերյան տաճարն եմ ես
Աչքիս առջև կանգնած տեսնում,
Օրիորդի տըված ուխտն է
Սիրտս ու հոգիս միշտ պղտորում,
«Այսուհետև էլ իմը չես.
Աստվածներն են այդ պահանջում»...
Ահա այսպես խորասուզված,
Իր բախտիցն էր նա տըրտնջում...

Da den gamle kongen og Fridtjov er alene, befinner de seg i en lysning i skogen, og den slitne kongen ønsker å hvile litt. Fridtjov brer ut kappen sin på den våte bakken og tilbyr herren sitt kne som pute, slik at kongen, som hviler sitt hvithårede hode på Fridtjovs kne, sovner. Det er her handlingen tilspisser seg og når sitt brennpunkt. Fridtjovs tanker er stormfulle, de symbolske svarte og hvite fuglene dukker opp og splitter hertugens bevissthet.

Բայց, սո՜ւս, մեկ տես սև թռչունը
Ի՜նչ է երգում, լավ ականջ դիր.
« Ֆրիտյոֆ, տե՛ս քո հին հաշիվըդ,
Քնած ծերին շո՜ւտ սպանի՜ր,
Ոչ ոք չըկա, որ քեզ տեսնե,
Ինքըդ կառնես նրա այրին,
Դարձյալ սիրով գիրկը կառնե
Սիրուն հարսը իր փեսային»...

Her griper selvsagt den andre fuglen inn og leder Fridtjovs tåkete bevissthet i motsatt retning.

Ո՛չ, ըսպասի՛ր, տես ի՜նչ ձայն է,
Սպիտակ թռչունն է երգողը,
« Ոքմին չըկա՜... բա Օդի՞նը,
Մոռացե՜լ ես քո ստեղծողը.
Դու սպանած կա՞ս անզենք մարդու,
Հիմա քնածին պիտի մորթե՞ս.
Ո՜հ, չար ճամփով ի՜նչ չես անիլ,
Գեթ նըրանով փառքի հասնե՜ս»...

Generelt er det ikke første gang epos og legender beskriver hendelser med guder, profeter og helter som forstår fuglespråket. La oss huske den overnaturlige Simurgi som levde på Kunnskapens tre, i form av en fugl med påfuglhale, hundehode og fiskeskjell, og som var i stand til å lære så mye at han besatt kunnskap om alle typer og alle tider.
I likhet med kong Salomo forsto også Odin, den øverste guden i den norrøne mytologien, hans etterkommere Sigurd-Siegfried, Heimdalar-Rig og sønnen Kon fuglens språk;

Հասկանում էր թռչնի լեզուն
սանձահարում էր կրակին,
վիշտն ու տառապանքը մեղմում,
խաղաղեցնում միտքն ու հոգին,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ուժեղ էր նա և դիմացկուն,
ուներ ութ մարդու զորություն...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46. Գնաց Կոնը երիտասարդ
թփուտների միջով անտառ,
թռչնի համար լարեց թակարդ,
նետահարեց նա աջ ու ձախ.
47. Այդժամ ճյուղի վրա նստած
մի ագռավ ձայն տվեց հանկարծ.
« Հեյ, Կոն ջահել, ինչու ես դու
թռչուններին անվերջ որսում.
Կարծում եմ, որ վայել է քեզ
ձի հեծնել և ասպատակել,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ու թշնամուն խոցահարել:
Ավագ Էդդա, Den Ældre Edda,
Երգեր Աստվածների Մասին,
Ասք Ռիգի մասին, էջ 307, 308
Թարգմ. Հակոբ (Էնկի) Սարգսյանի


Forresten, blant de gamle germanske folkene fordelt over goternes enorme land, trodde man at bare gudene og de utvalgte kunne forstå fuglenes språk.

La oss igjen minne om ravneparet som sitter på Odins skuldre og er hans uatskillelige rådgivere. Hugin og Munin flyr over alle de ni verdenene hver morgen og rapporterer hendelsene de ser og hører til sin herre. Det kan du lære om i 2018 på Antares forlag. utgitt i boken "Gudenes sanger" som er oversatt fra gammelislandsk til øst-armensk av det tysk-skandinaviske eposet "Den eldre Edda".
Det er kjent fra skandinaviske myter at den svenske kongen Dag den vise på 600-tallet hadde en spurv, som han kunne bruke til å finne nyheter om hendelser utenfor hoffet sitt.

La oss nå gå tilbake til Ghazaros Aghayans oversettelse av "Fridtjovs prøve" og finne ut hvordan helten som er fanget i tvilens fallgruver, reagerer på de svarte og hvite fuglenes drifter.

Չորս կողմ տիրեց խոր լռություն.
Ֆրիտյոֆն առավ իր երկսայրին,
Նետեց նրան հուզված սրտով,
Ձգեց խավարն անտառային...
Սև թռչունը թռավ լռված,
Դեպի խավար սանդարամետ,
Իսկ սպիտակն անուշ երգով,
Առ արեգն ճաճանչավետ...

Ja, den solfødte intelligensen overvinner fristelsen til den onde gjerningen som fører til mørkets verden, og Fridtjov kaster fra seg sitt mektige tveeggede sverd, som han på et øyeblikk kunne endre begivenhetenes gang til sin fordel.

Her våkner den gamle kongen opp og tilintetgjør dette dramatiske marerittet.

,
Քե՜զ փորձեցի... ես քուն չեղա.
Անփորձ մարդին, անփորձ սըրին
Ոչով երբեք չըհավատա...
Հենց որ եկար իմ ապարանք,
Ես քեզ իսկույն ճանաչեցի.
Թեև ծպտած վարպետությամբ,
Բայց՝ Ֆրիտն է սա, ասացի:
Ի՜նչ ես կիտում խիտ ունքերդ,
Ես էլ խոմ միշտ ծեր չե՛մ եղա՜ծ.
Մեր ողջ կյանքը մի կռիվ է,
Տաքգլխություն անզուսպ մարդկանց:
Ալևոր եմ, դու տեսնում ես,
Շուտով կընկնեմ բըլրակի տակ,
Իմ ամուսինն ու երկիրը
Թող քեզ լինին այն ժամանակ»...

Fridtjov blir ufrivillig overrasket, men fattet, og erklærer at han ikke har konvertert for å drepe en gammel fiende, for hvis han hadde ønsket det, ville han ha gjort det for lenge siden. Han sier at det var et ønske om å se sin elskede Ingeborg, som han har knyttet sin skjebne til siden barndommen, og at skjebnen nå har tatt en annen vending på grunn av de syndene han har begått.

Կոնո՛ւնգ, բավ է, որքան կեցա
Իբրև մի հյուր ես քո երկրում,
Աստվածների  խիստ  զայրույթը
Իմ գլխիցը չի վերանում.
Արեգնափայլ  հեզ Բալդերը,
Որ խնամում է ամենեցուն,
Նա ի՛նձ, միայն ի՛նձ է ատում:
Ի՛նձ է թողել, անտեղ, անտուն:
Գիտե՞ս ինչո՛ւ. ես կրակեցի
Աստվածատունն  Բալդերի.
Հիմա գայլ են անվանում ինձ,
Գայլ Բալդերյան սուրբ տաճարի:
Հալածում են ամեն տեղից,
Ոչ ոք իր մոտ չի ընդունում,
Իմ անունը ուր լսվում է,
Մանկունք վախից լաց են լինում:
Նըզովվա՜ծ եմ ես, նզովվա՜ծ,
Իմ հայրենի բնիկ երկրում,
Այնտեղ չունիմ խաղաղություն,
Չունիմ հանգիստ և ոչ ինձնում...

Og hvordan denne novellen ender, og generelt det episke diktet "Sagaen om Fridtjov den frøkne", vil vi fortsette neste gang, i de andre artiklene som kompletterer nettstedet vårt, og nå anbefaler jeg deg å lese oversettelsen av "Fridtjovs prøve " av Ghazaros Aghayan ...

Kjærlighet er evig, akkurat som drømmer...

Drømmer har evnen til å gå i oppfyllelse...

La oss drømme sammen...

Vi drømmer...

Bysten av Ghazaros Aghayan foran skolen med samme navn og boksamlingen til Fridtjovs saga.Bysten av Ghazaros Aghayan foran skolen med samme navn og boksamlingen til Fridtjovs saga.

Artikkelen er skrevet av

Hakob (Enki) Sargsyan
TwitterFacebookYoutube

Litteraturoversetter fra skandinaviske språk til armensk, fra norsk med NORLAs støtte, fra armensk til bokmål, skribent, blogger og reisende.

Les også