Nordisk samarbeidsråd fyller 70 år

Flagg fra de nordiske landene over mennesker som går langs den norske kysten.Flagg fra de nordiske landene over mennesker som går langs den norske kysten.
Det nordiske samarbeidet har ikke vært avbrutt på 70 år

I dag feirer Norden 70-årsjubileet for opprettelsen av Nordisk samarbeidsråd.

Nordisk råd er en sammenslutning av de parlamentariske representasjonene i Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Færøyene, Grønland og Åland. Samarbeidet er aktivt på områdene miljøvern, klima, energi, utdanning, innovasjon og kultur. Nordisk samarbeidsråd deler årlig ut priser innen litteratur, musikk, film, barnelitteratur og naturvern.

Samarbeidet under de skandinaviske flaggene startet 23. mars 1952 i Løvebaken i Norge. Takket være de nordiske landenes samarbeidsråd finnes det i dag et felles bilmarked i landene i Nord-Europa, det berømte frøhvelvet på Svalbard (Spitsbergen), den såkalte Noahs ark...
Stortinget for nordisk samarbeid har 20 representative avdelinger, er inndelt i fire fagutvalg og ledes naturligvis av presidentskapet. Totalt har Nordisk råd 87 medlemmer som arbeider for å støtte opp om utdannings- og sysselsettingssektoren og for å sikre fri bevegelse mellom landene.
I 70 år har Nordisk råd arbeidet for å fremme integrasjonsprosessene mellom de nordiske landene og for å skape en annen stabil union i verden, i likhet med det forente Europa.

Ja, den 15. og 16. mars 1952 vedtok utenriksministrene i de nordiske landene å slå sammen sine parlamentariske representasjoner og sette denne nordiske unionen ut i livet.

Måtte unionen være uavbrutt...

Alt gjenstår ennå...

Vi bekrefter ved å være...

Vær glad for å gjøre andre glade...

Lykkelig er den hvis ønsker går i oppfyllelse...

Lykkelig er den som lever av å drømme...

Flagg fra de nordiske landene over mennesker som går langs den norske kysten.Flagg fra de nordiske landene over mennesker som går langs den norske kysten.

Artikkelen er skrevet av

Hakob (Enki) Sargsyan
TwitterFacebookYoutube

Litteraturoversetter fra skandinaviske språk til armensk, fra norsk med NORLAs støtte, fra armensk til bokmål, skribent, blogger og reisende.

Les også